© stichting Vrienden Ouderenzorg Oss - Paganinistraat 22 5344 CP Oss - 0412-785111 secretariaat@vriendenouderenzorgoss.nl

Bestuur

Welkom op de website van de stichting Vrienden Ouderenzorg Oss. Hier vindt u informatie over onze stichting, haar doelstelling en hoe u subsidie kunt aanvragen voor uw activiteit ten behoeve van het welzijn van ouderen in de gemeente Oss.
Welkom op de website van de stichting Vrienden Ouderenzorg Oss. Hier vindt u informatie over onze stichting, haar doelstelling en hoe u subsidie kunt aanvragen voor uw activiteit ten behoeve van het welzijn van ouderen in de gemeente Oss.
V.O.O. 2020
Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Zij komen bij voorkeur uit de gemeente Oss. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Bestuurskosten worden tot een minimum beperkt. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en de balans. Het vermogen en het resultaat dienen daarin conform de doelstelling van De Vrienden getrouw te worden weergegeven.

Bestuur

Bestuursleden

Voorzitter: René Peters Secretaris/penningmeester: Mart van Wanrooij Leden: Anita van Hoof Elise van Mierlo Mieke de Smit Henri van den Hurk Ad Sterkens