stichting Vrienden Ouderenzorg Oss
Fonds ter ondersteuning welzijn ouderen Oss e.o.

De stichting Vrienden Ouderenzorg Oss is anno 2024 66 jaar oud en heeft inmiddels zelf de AOW leeftijd bereikt.
Van oudsher is de stichting gericht op het bieden van ondersteuning bij welzijnsactiviteiten. In het bijzonder voor de doelgroep ouderen die vanwege fysieke en/of mentale problemen en een gebrek aan voldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen  aan leuke sociale activiteiten. In de beginperiode waren dat voornamelijk aanvragen ten behoeve van bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen.

In de huidige tijd zijn er geen verzorgingshuizen meer. In intramurale instellingen zoals verpleeghuizen is het welzijn van de bewoners goed geregeld. Thans richt de stichting zich vooral op ouderen die thuis wonen. Ook daar kan sprake zijn van eenzaamheid en weinig mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten die aan de oude dag kleur en plezier kunnen geven. Onze ondersteuning strekt zich niet alleen uit naar ouderen maar het is ook mogelijk een aanvraag te doen die bestemd is voor vrijwilligers en mantelzorgers die ouderen in de thuissituatie ondersteunen. De stichting geeft geen individuele ondersteuning en vergoed geen personele kosten.


Lees meer over onze stichting en hoe u een aanvraag kan doen door te klikken op bovenstaande banners. U kunt daar ook informatie vinden hoe u bij de stichting ondersteuning kunt vragen. Aarzel niet om uw idee voor een project wat voldoet aan de subsidievoorwaarden in te dienen. U kunt altijd tevoren via het contactformulier (onder kopje contact) informatie vragen of een aanvraag past binnen de doelstelling van onze stichting.

Indien u direct een aanvraag wil doen klik dan op de knop Aanvraag formulier.